Základné odbery - venerologická ambulancia 60€
AKCIA 3. januára 2021

Venerologická ambulancia – špecializovaná ambulancia zameraná na včasnú diagnostiku klinických príznakov a liečbu prenosných infekčných ochorení s využitím laboratórnych vyšetrení.

/RPR, TPHA, ANTIHIV1, 2 ANTIHCV, HBSAG + vyšetrenie/

Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. Na vyšetrenie môže prísť mladistvý od 15. roku života v sprievode zákonného zástupcu, ktorý udelí súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.

Akcia je platná do 31.01.2021

REZERVOVAŤ TU