• TVÁROVÝ àla Palla TREATMENT

    60 min 120 €

    90 min 160 €

  • TELOVÝ àla Palla TREATMENT I. DETOXIKAČNO - LYMFODRENÁŽNE OŠETRENIE

    70 min 135 €

  • TELOVÝ àla Palla TREATMENT II. ANTICELULITÍDNO - BIO-CONTOURING OŠETRENIE

    70 min 150 €