Infolinka & Objednávky

0918 500 282

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informačný newsletter nie je žiadnym spôsobom spojený so spoločnosťou Facebook, nie je ním organizovaný ani podporovaný. Informácie o účastníkoch nie sú poskytované spoločnosti Facebook, ale spoločnosti MKC ako správcovi stránky Pilates by Mia na sociálnej sieti Facebook. Informácie získané od účastníkov budú použité výhradne pre účely danej komunikácie. Za obsah newsletteru nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výhradne správca stránky Pilates by Mia.

1. Správca stránky Pilates by Mia (ďalej len „správca stránky“) je:

spol. MKC

Miroslava Kruijt, so sídlom P.Pazmáňa 13, Šala 92701

IČO : 52538010

 

2. Podmienky účasti

Poskytovateľom informácií môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu), ďalej len „poskytovteľ informácií“).

3. Osobné údaje

Poskytovateľ informácií (Participant) svojou účasťou udeľuje Správcovi stránky ako prevádzkovateľovi v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas so spracúvaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa na dobu neurčitú, a to na účel prevádzkovania informačného newsletteru. V prípade, že nebude chcieť dostávať nasledujúce informačné newsletter, môže sa odhlásiť z odberu napísaním mailu na mia@thepilatesstudio.sk so želaným odberom, ktorý sa stane okamžite účinný.

 

Správca stránky týmto vyhlasuje, že osobné údaje použije iba na vyššie uvedené účely. Osobné údaje nebudú zverejňované.

4. Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ informácií svojou účasťou udeľuje Správcovi stránky súhlas so znením týchto Pravidiel.

 

Dokument o spracovaní osobných údajov vám dodatočne zašleme na vyžiadanie.

V Bratislave, 23. 3. 2020

Využite naše akcie

AKCIA

Premium N mezoterapia – Tvár

Pleťové ošetrenie v akciovej cene 120 €
(pôvodná cena 150 €)

Chcem vedieť viac

AKCIA

Anti-Age L mezoterapia – Tvár

Pleťové ošetrenie v akciovej cene 130 €
(pôvodná cena 160 €)

Chcem vedieť viac

AKCIA

Plazmaterapia + Exozómy – 1 Lokalita

Pleťové ošetrenie v akciovej cene 260 €
(pôvodná cena 330 €)

Chcem vedieť viac