• LUMECCA IPL PHOTOFACIAL - Face

  40 min 200 €

 • LUMECCA IPL PHOTOFACIAL - Neck

  40 min 120 €

 • LUMECCA IPL PHOTOFACIAL - Cleavage

  40 min 200 €

 • LUMECCA IPL PHOTOFACIAL - Face / Neck / Cleavage

  40 min 430 €

 • LUMECCA IPL PHOTOFACIAL - Arms

  40 min 120 €