INFOLINE & ORDERS

0918 500 282

Your blood can reveal a lot

Examination of lactose and fructose intolerance
Allergies – IgE foods
Celiac disease
Histamine intolerance
Hormonal profile

Basic foodstuffs 44
Basic foodstuffs 90
Alternative foods
Hidden, rare and rare food allergies
ALL – IN – ONE

More Information

Odbery sa vykonávajú každý utorok medzi 9:00 a 11:00.

Pri vyšetreniach potravinových intolerancii je potrebné počítať s dlhším časom pre dodanie výsledkov. Obvykle do 2 až 3 týždňov od odberu.

Odbery detí mladších ako 15 rokov v laboratóriu nevykonávame. Na vyšetrenie môže prísť mladistvý od 15. roku života v sprievode zákonného zástupcu, ktorý udelí súhlas na odber biologického materiálu svojho dieťaťa.