Kožná ambulancia

  • Vstupné kožné vyšetrenie

    20 min. 50 €

  • Prednostné urgentné kožné vyšetrenie

    V prípade záujmu o urgetné kožné ošetrenie prosím volajte na telefónne číslo +421 918 500 282

    30 min. od 75 €